Studio Dentare

E pozicioniar ne katin e dyte ndodhet nje studio dentare e kompletuar 50% me mjetet e posaçme per te zhvilluar aktivitetin sanitar.
125m2 hapesire per pritjen e te gjithe nevojtareve dhe hapesire komplesive 140m2 sebashku me zonat e perbashketa te pallatit.
Kostoja e objektit 140,000€ Me perjashtim te paisjeve per te cilat mund te negociohet ne rast interesi. Objekti ndodhet ne komunen e Parisit pran hotel Hiltonit.